Choď na obsah Choď na menu
 


logozelsk.jpg

"Keď veľa mladých ľudí na mnohých malých miestach urobí veľa malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta."

 

 

Zelená škola je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools).

Hlavným cieľom programu je viesť našu školu cestou zmeny k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní.

Cez program Zelená škola meníme činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa našej školy, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Proces Zelenej školy je holistický - celostný. Zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s členmi miestnej komunity - rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločné pochopenie pre spôsob fungovania školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.

Naša Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie, vody a zlepšenie prostredia školy a jej okolia. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie. Učia sa tolerancii, kritickému mysleniu, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Zelená škola je alternatívou aj v zmysle otvorenosti školy novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike. Program Zelená škola sa v našej škole realizuje od roku 2005. 

 

 

 

Deň jablka 2019

29. 10. 2019

 

Deň jablka 2019

21. 10. 2019

 

Deň matiek

10. 5. 2019

 

Vianočná burza

21. 12. 2018

V rámci vianočnej burzy si žiaci môžu zakúpiť za symbolické ceny výrobky , ktoré vytvárali samotní žiaci. 

 

Zber hračiek

19. 12. 2018

Žiaci sa aj tento rok krásne a hojne zapojili do zbierky hračiek.

 

Výstava včelárstva

17. 11. 2018

V Botanickej záhrade v Košiciach sa uskutočnila výstava včelárstva. Žiaci mali možnosť vytvoriť sviečky z vosku ,ale aj sladkú ochutnávku rôznych druhov medov.

 

Vyrezávanie tekvíc

25. 10. 2018

Jesenné obdobie má čaro farieb a k výzdobe jesene nemôžu chýbať ani strašidielka v podobe tekvíc.Naši žiaci sa vtom priam vyžívali.

 

Deň jablka

22. 10. 2018

V rámci Dňa jabka, žiaci našej školy súťažili o najjablkovú triedu. Obliekli sa do farieb jablka - červená, žltá a zelená . Najviac zastúpená trieda vo farbách vyhrala sladkú zdravú odmenu. Všetci žiaci samozrejme dostali zdravé prekvapenie v podobe jabĺčka.

 

Zber papiera

8. 10. 2018

Začiatkom októbra sa uskutočnil jesenný zber papiera. Zapojilo sa veľa žiakov a nazbierali krásne množstvo.

 

Aktivity v rámci Zelenej školy 2018-2019

8. 3. 2018

 

Fotoalbum

Botanická záhrada - orchidee

Dátum: 9. 3. 2020
Fotografií: 1
Zložiek: 0

Ekotýždeň pre prvákov 2019

Dátum: 30. 10. 2019
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Fotoalbum

Dátum: 25. 6. 2016
Fotografií: 28
Zložiek: 11

kolégium 2019

Dátum: 13. 12. 2019
Fotografií: 4
Zložiek: 0

Návšteva múzea

Dátum: 30. 10. 2019
Fotografií: 3
Zložiek: 0

príprava ozdôb na vianočnú burzu (Ekokrúžok)

Dátum: 13. 12. 2019
Fotografií: 1
Zložiek: 0

rovesnícke vzdelávanie

Dátum: 9. 3. 2020
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Vyrezávanie tekvíc 2019 Ekokrúžok

Dátum: 30. 10. 2019
Fotografií: 3
Zložiek: 0
 

Fotografie